શ્રી વજાપરા (ડુચકવાડા) તા.દિયોદર, જી.બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શાળા પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Sunday, 4 March 2012વજાપરા પ્રાથમિક શાળા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.


મું - ડુચકવાડા               તાલુકો - દિયોદર             જીલ્લો - બનાસકાંઠા
          શ્રી જાપરા પ્રાથમિક શાળા  બનાસકાંઠા  જીલ્લાના  દિયોદર તાલુકામાં આવેલ ગામ ડુચકવાડાની સીમમાં આવેલ એક પેટા શાળા છે. શાળામાં  શિક્ષકો કાર્યરત છે .શાળામાં ધોરણ થી સુધી નો અભ્યાસ રાવવામાં આવે છે.
                     
         આ બ્લોગસ્પોટ દ્વાર અમે આપ સૌને અમારી આ શાળામાં થતી  વિવધ પ્રવુત્તિ તેમશાળામાં યોજવામાં આવતા અવનવા કાર્યક્રમો ની ઝાંખી કરાવવા માંગીએ છીએ                                                                      
                      આ ઉપરાંત શિક્ષણ જગત ને લગતી વિવિધ માહિતીઓ પૂરી પાડવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ. આશા રાખીએ કે અમારો આ પ્રયાસ આપ સૌ માટે ઉપયોગી બની રહે.

No comments:

Post a Comment