શ્રી વજાપરા (ડુચકવાડા) તા.દિયોદર, જી.બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શાળા પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Monday, 5 March 2012

હું પણ એક નાગરિક...


આ ભારત દેશનો નાગરિક.મારે પણ ભણવું છે.હા,મને ગમે તેમ ભણાવનાર નહિ પરંતુ મને ગમે તે રીતે ભણાવનાર કોઈ મળે તો મારો સંપર્ક કરશો.કારણ હું ભારતનો નાગરિક છું.મને પણ મારા અધિકારો મળ્યાં છે.હવે આપને અહીં કાયમ મળતાં રહીશું.

No comments:

Post a Comment