શ્રી વજાપરા (ડુચકવાડા) તા.દિયોદર, જી.બનાસકાંઠા પ્રાથમિક શાળા પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

Wednesday, 14 March 2012

અભ્યાસક્રમ: ‍ફ્રિ સોફ્ટવેર Free Sofware

અભ્યાસક્રમ: ‍ફ્રિ સોફ્ટવેર Free Sofware: સોફ્ટવેર સોફ્ટવેર Sofware 1   સોફ્ટવેર Sofware 2   સોફ્ટવેર software 3   સોફ્ટવેર Sofware 4  ઓક્સફર્ડ: ચિત્ર સાથે બોલતી મસ્‍ત ડ...

No comments:

Post a Comment